21.11
23.11
2024
SECC
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

Quy định về trưng bày hàng hóa tại Triển lãm

Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.

VietLab Expo 2024

Triển lãm Quốc tế Thiết bị thí nghiệm và Phân tích tại Việt Nam - VietLab Expo 2024, từ ngày 21 - 23/11/2024, SECC

BAN TỔ CHỨC

Đồng tổ chức

LOGO DOANH NGHIỆP