21.11
23.11
2024
SECC
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

VietLab Expo 2024

1/24/2024 9:04:13 PM
Triển lãm Quốc tế Thiết bị thí nghiệm và Phân tích tại Việt Nam - VietLab Expo 2024, từ ngày 21 - 23/11/2024, SECC

Được sự ủng hộ Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Trang thiết bị & Công trình Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, tham tám nước ngoài tại Việt Nam và ở nước ngoài…

 

Các tin khác

BAN TỔ CHỨC

Đồng tổ chức

LOGO DOANH NGHIỆP